Egyiptom, a Nílus ajándéka I. - az első civilizációk nyomában

Egész napos kirándulás a sivatagon át Egyiptom má­so­dik leg­na­gyobb váro­sába, Alexand­riába, mely a Nílus-del­ta nyugati végében, a Föld­közi-ten­ger part­ján fekszik..

 1. nap: Kairó
Elutazás menetrend szerinti közvetlen járattal Fe­ri­hegy­ről Kairóba, a muzulmán világ legnépesebb vá­ro­sá­ba. Transzfer az 5 csil­la­gos szállodába (3 éj).

2. nap: Gízai Piramisok, Szfinx, Kairó
Délelőtt a Gízai Piramisok és a Szfinx meg­te­kin­té­se Kairó mellett. Több mint 4000 éve állnak ezek a ha­tal­mas épít­mé­nyek itt a siva­tag szélén, bámu­latba ejtve minden láto­gatót. Az ókori világ 7 cso­dája közül mára csak a Gízai Pira­misok marad­tak meg. To­vább­uta­zás Kairó köz­pont­jába, vá­ros­né­zés (az Egyip­tomi Múzeum a felbe­csül­he­tetlen ér­tékű kin­cseivel, a Cita­della és a Mohamed Ali mecset, a Khan el Khalili bazár stb.).

3. nap: Alexandria
Egész napos kirándulás a sivatagon át Egyiptom má­so­dik leg­na­gyobb váro­sába, Alexand­riába, mely a Nílus-del­ta nyugati végében, a Föld­közi-ten­ger part­ján fekszik. Alexand­ria az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb váro­sa volt, az Egyip­tomot meg­hódító Nagy Sándor alapí­totta több mint 2300 évvel ezelőtt. Vá­ros­né­zés (ka­ta­kom­bák, Pompeius osz­lopa, Qaitbai-erőd, Montazah Palota stb.), majd szabad program.

4. nap: Asszuán, Philae
Transzfer a kairói repülőtérre, utazás Asszuánba, Egyip­tom legdélibb nagy­vá­ro­sába. Láto­gatás az Asszu­áni-gát­nál, a világ egyik leg­na­gyobb ví­zi­erő­mű­vé­nél. A gát mögött kelet­kezett Nasszer-tó hossza 500 km. Ezután Philae temp­lomait te­kintjük meg, melyeket a gát épí­tése miatt Philae szige­téről egy másik szigetre telepí­tettek át. A követ­kező prog­ramunk a régi gránit­bányák, ahonnan a fáraók emlék­mű­vei­nek kő­tömbjei is szár­maznak. Itt talál­ható az ún. befe­jezetlen obeliszk, amelyik a maga 35 méteres magas­sá­gával a leg­na­gyobb obeliszk le­he­tett volna. Ezt követően transzfer az 5 csil­la­gos hajóhoz, a ka­bi­nok elfog­lalása (3 éj). Délután felukkázás a Níluson.

5. nap: Asszuán, Abu Szimbel, nílusi hajóút, Kom Ombo
Délelőtt szabad program, pihenés a hajón, napozás.
Fakultatív program: Kirándulás lég­kon­dicio­nált autó­busszal a szudáni határ köze­lébe, Abu Szimbel több mint 3000 éves, sziklába vájt, hatalmas temp­lo­mai­hoz – UNESCO vi­lág­örök­ség. (Indulás haj­na­li 4-kor, vissza­ér­ke­zés 13 óra körül.)
A fakultatív program ára: 27.000 Ft.
Délután hajózás a Níluson észak felé. Útközben Kom Ombo Ptolemaiosz-kori temp­lomának meg­te­kin­té­se.

6. nap: Edfu, nílusi hajóút, Luxor
A Nílus bal partján talál­ható Edfu városa, körül­belül fél­úton Asszuán és Luxor között. Az itt talál­ható Hó­rusz-temp­lom a Krisztus előtti I. századra készült el, korá­nak legtel­jesebb egyip­tomi em­léke. Reggel láto­gatás a temp­lomban, majd tovább­hajózás. Az egyip­tomi utazás egyik leg­na­gyobb él­ménye a nílusi ha­jó­út (a part menti, ősi mód­sze­rekkel művelt földek a szub­trópusi növény­zettel és a föl­deken dol­gozó em­be­rekkel, a siva­tagi tájak, a falvak, ahol megállt az idő stb.).

7. nap: Luxor, Karnak, Királyok völgye
Luxor helyén állott valaha Egyiptom hatalmas fő­vá­ro­sa, a „száz­kapus” Théba. Érthető, hogy az itteni mű­em­lékek a leg­je­len­tő­sebbek és leg­ér­té­ke­sebbek. Délelőtt ba­ran­go­lás a Nílus bal ol­dalán, a halot­tak vá­ro­sá­ban. Séta a Kirá­lyok völ­gyében a fá­raó­sí­rok­hoz, majd a Mem­non-ko­losszusok és Hatsep­szut király­nő lenyű­göző környe­zetben fekvő halotti temp­lomának meg­te­kin­té­se. Délután a Nílus jobb partján lévő Luxori temp­lom, majd a Luxor mellett talál­ható mo­nu­men­tá­lis Karnaki templom meg­lá­to­ga­tá­sa. Transzfer a luxori repülő­térre, utazás Kairóba, transzfer az 5 csil­la­gos szállodába (1 éj).

8. nap: Kairó
Transzfer a kairói repülő­térre, elutazás Ferihegyre me­net­rend szerinti közvetlen járattal.

Figyelem: Az egyiptomi viszonyok miatt néha elő­for­dul, hogy a belső repülő­járatok, illetve a hajó in­du­lá­sa változik, ilyenkor a prog­ramok sor­rendje is módo­sulhat. Ez egy megle­he­tősen szegény afrikai ország, amely­nek lakói nem a preci­zitásuk­ról híresek. Szá­mít­sanak arra is, hogy a szál­lodák kate­go­rizálása nem feltét­lenül azonos az európaival. Az Egypt Air járat­szer­vezése miatt a belső jára­tok gyak­ran kora reggel vagy késő este közlekednek.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Kairó – Asszuán és a Luxor – Kairó – Budapest út­vo­na­lon. Asszuántól Luxorig 5 csil­la­gos hajóval, egyébként pedig lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
Szállás: 4 éj­sza­ka egy kairói 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 3 éj­sza­ka egy 5 csil­la­gos nílusi hajón, kétágyas, für­dő­szo­bás szobákban.
Ellátás: Félpanzió a szál­lo­dá­ban (reggeli, vacsora), tel­jes ellátás a hajón (reggeli, ebéd, vacsora).

Időpontok, Részvételi díj
2016. márc. 1-8.     267.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 63.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatokat is), a helyi autó­bu­szos közlekedést és a nílusi hajózást, a 7 éj­sza­kai szállást félpanzióval, illetve a hajón teljes ellátással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépő­díjakkal, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indulástól a budapesti érkezésig és a helyi idegen­ve­ze­té­se­ket.
Az utazás során a Fehérvár Travel jól felkészült idegenvezetője kalauzolja a csoportot, emellett egy helyi idegenvezető is végig jelen van. Ta­pasz­ta­lataink szerint az egyiptomi kör­uta­zá­sok sikeres lebonyolításához mind­ket­tő­jük mun­ká­já­ra nagy szükség van.

Egyágyas felár:   72.000 Ft
Baksis: A helyszínen összesen kb. 35 dollár borravalót illik adni. A helyi szolgáltatók ezt gya­kor­la­ti­lag kötelezőnek tekintik.
Vízumdíj: kb. 8.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…