Körutazás Jordániában

Jerash a világ egyik legré­gibb városa, virág­kora a Római Biro­dalom idősza­kában volt. A déli órákban to­vább­uta­zás Madabába, a mozaikok váro­sába...

 1. nap: Amman
Elutazás Ferihegyről a reggeli órákban, érkezés Am­man­ba kora délután. Autóbuszos vá­ros­né­zés Jor­dá­nia szépen karban­tartott fővá­ro­sában, szállás (2 éj).

2. nap: Jerash, Madaba, Nebo-hegy
Egész napos kirándulás Amman kör­nyé­kén. Az első megállónk Jerash, a kiváló álla­potban megma­radt romváros (erőd­falak, temp­lomok, szín­házak, fürdők, hippodrom, diadalív, 600 méter hosszú, hatalmas oszlo­pokkal sze­gé­lye­zett főutca stb.). Jerash a világ egyik legré­gibb városa, virág­kora a Római Biro­dalom idősza­kában volt. A déli órákban to­vább­uta­zás Madabába, a mozaikok váro­sába. A város fő attrak­ciója az az 1500 éves mozaik­térkép a Szent György-templomban, mely a Szent­föld fontos helyeit mutatja be. Madaba után a szom­szé­dos Nebo-hegyre utazunk, ahonnan Mózes és a zsidó nép a hosszú sivatagi vándorlás után megpil­lan­totta az ígéret földjét (nagy­szerű pano­ráma a Holt-tengerre, a Jordán folyó völgyére és tiszta időben még Jeru­zsálemre is).

3. nap: Petra
Utazás a modern sivatagi autóúton Petrába, a titok­zatos rózsa­színű városba, a naba­teusok 2000 évvel ezelőtti fővá­ro­sába. A világ 7 csodája közé bevá­lasztott műem­lék­együttes vad­re­gé­nyes siva­tagi környe­zetben talál­ható, meg­te­kin­té­se minden jor­dá­niai utazás csúcs­pontját jelenti. A romváros közös beba­ran­go­lása után az érdek­lő­dőknek marad idejük Petra egyik legran­gosabb látni­valója, az ún. „Ko­los­tor” meg­te­kin­té­sé­re is, mely a többi épít­mény­től távolabb, egy hegy­tetőn talál­ható. (Lehetőség van a felme­netelre szamár­háton is.) Szállás Petrában (1 éj).

4. nap: Wadi Rum, Aqaba
Reggel to­vább­uta­zás déli irányba. Kirándulás Wadi Rumba, az ország egyik leg­ér­de­ke­sebb siva­tagi tájegy­ségébe (kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok). A völgy fölé magasodik az 1754 méter magas Jebel Rum, Jordánia leg­ma­ga­sabb hegy­csúcsa. A láto­gatói központba való megér­kezés után átszáll a csoport terep­já­rókba, és másfél órás ba­ran­go­lás követ­kezik a széles siva­tagi völgyben (fotó­szü­netekkel). Délután érkezés a Vörös-tenger partján fekvő Aqa­bá­ba, szabad program. Aqaba az ország egyetlen ten­ger­par­ti üdülő­helye. Kedvező fekvésének köszön­he­tően márciustól novemberig stran­dolásra többnyire alkalmas az időjárás. A város üzle­te­iben óriási az árubőség és jó áron lehet vásá­rolni, hiszen vám­men­tes terü­letről van szó. Szállás Aqaba mellett (2 éj). (Az 5 csil­la­gos szálloda saját ten­ger­par­ti stranddal és meden­cékkel rendel­kezik. Aqaba köz­pont­jába a szálloda ingyenes buszjá­ra­taival lehet bejutni.)

5. nap: Aqaba
Szabad program, pihenés a Vörös-tenger partján. Lehe­tőség üveg­fe­nekű hajóval kirán­dulást tenni a környező gyönyörű korall­zá­tonyokhoz.

6. nap: Kerak vára, Hammamat Ma'in, Holt-tenger
Búcsú Aqabától, utazás észak felé. Késő délelőtt Kerak város impozáns várát nézzük meg, amit a ke­resz­teslo­vagok emeltek a XII. században Jeru­zsálem védel­mére. Az erődhöz egy érdekes múzeum is tartozik. A követ­kező progra­munk a világ egyik leglátvá­nyo­sabb siva­ta­gi oázisa, Hammamat Ma'in. Külön­le­ges élmény, ahogy a vege­táció nélküli sivatagi tájból megér­kezünk ebbe a léleg­zet­el­ál­lító völgybe, ahol több mint 50 termál­vizes forrás fakad. Itt talál­ható Jordá­nia leg­ma­ga­sabb víz­esése. A termé­szeti csoda meg­te­kin­té­se után tovább­indulás a Holt-tengerhez, mely több mint 400 méterrel van a tenger szintje alatt (Földünk legmé­lyebb száraz­földi pontja). A nagyon magas sótar­ta­lomnak köszön­he­tően a vizen fekve (lebegve) akár újságot is lehet olvasni. Szállás a Holt-tengernél (2 éj).

7. nap: Holt-tenger / Jeruzsálem
Szabad program a Holt-tengernél. Lehetőség pihe­nés­re, fürdésre a Holt-tengerben, illetve a szállo­da meden­céiben. A szálloda wellness cent­ru­ma szá­mos szépé­szeti szolgál­tatást kínál. A Holt-tengerből származó só és iszap gyógyha­tását tudo­má­nyos kuta­tások igazolják, az innen származó készít­mények világ­hírűek.
Fakultatív program: Jeruzsálem. Egész napos kirándulás Jeru­zsálembe, 3 világvallás szent váro­sába. Az Olajfák hegyéről csodá­latos pano­rá­mában gyö­nyör­köd­he­tünk, majd a Getse­má­né kert meg­te­kin­té­se után az óvárossal ismer­kedünk (muzulmán és keresztény negyed, Via Dolorosa – a keresztút, Szent Sír bazilika, Jaffa kapu, zsidó negyed, Siratófal stb.). A fakultatív program ára: 33.000 Ft (belépődíjakkal).
Figyelem: A határát­lé­pé­seknél kilé­pési illetéket kell fizetni mindkét ország esetében. A jordán illeték össze­ge kb. 18 USD, az izra­elié pedig kb. 60 USD.
Továbbá felhívjuk utasaink figyelmét arra is, hogy a jelenleg érvényben lévő jordán vízum­sza­bályok miatt a jeru­zsá­lemi kirán­du­lásra legké­sőbb indulás előtt 1 hónappal kell jelent­kezni. A jeru­zsá­lemi fakul­ta­tív program ezt követő lemon­dása esetén a (több­szö­ri belépésre jogosító) ingyenes csoportos vízum helyett, térítés elle­nében (egyszeri belé­pésre jogosító) egyéni vízum kerül kiállí­tásra. Ennek mene­té­ről és dí­já­ról irodánkban érdeklődhet.

8. nap: Holt-tenger
Pihenés a szál­lo­dá­ban, majd a déli órákban transz­fer a repülőtérre, elutazás Buda­pest­re. Érkezés Feri­hegy­re a késő esti órákban.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal, bécsi át­szál­lás­sal. (A Budapest – Amman út­vo­na­lon a prog­ramfüzet lezárásának időpontjában köz­vet­len járat nem üzemel.) Jordániában lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
Szállás: 2 éjszaka 4 csillagos, 5 éjszaka 5 csillagos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szob­ák­ban.
Ellátás: Félpanzió (büféreggeli, büfévacsora).

Időpontok, Részvételi díj
2016. ápr. 5-12. 317.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 95.600 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­bu­szos közlekedést, a 7 éj­sza­kai szál­lást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a budapesti indulástól a buda­pes­ti érkezésig és a helyi idegen­ve­zetéseket.

Belépődíjak összege: 34.900 Ft (kötelezően fizetendő)

(Figyelem: a jordán belépődíjak közül Petráé rendkí­vül drága!)
Egyágyas felár:    120.000 Ft
 
Baksis: Számítsanak rá, hogy a helyiek elvárják a borravalót, melynek összege összesen kb. 30 USD utasonként.
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

A beutazáshoz vízum szükséges!

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…