USA - Nyugati-Part I.

Bel­város felhő­kar­colói, az óváros mexikói stílusú épü­letei, Beverly Hills, Rodeo Drive – ahol a sztárok vásá­rolnak, Sunset Boulevard, Holly­wood, Mann's Chinese Theatre a sztárok kéz- és láb­le­nyoma­taival...

 1. nap: Los Angeles
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-euró­pai át­szál­lás­sal Los Angelesbe. Érkezés a világ egyik leg­na­gyobb re­pülő­te­rére a déli órák­ban (helyi idő szerint), transz­fer a Los Angeles-i szállodába (2 éj).

2. nap: Los Angeles
Félnapos vá­ros­né­zés a Nyugati-Part leg­na­gyobb met­ro­po­liszában (a bel­város felhő­kar­colói, az óváros mexikói stílusú épü­letei, Beverly Hills, Rodeo Drive – ahol a sztárok vásá­rolnak, Sunset Boulevard, Holly­wood, Mann's Chinese Theatre a sztárok kéz- és láb­le­nyoma­taival, Walk of Fame stb.). Délután szabad program Los Angelesben, vagy:
Fakultatív program: Universal Studios
Is­mer­ke­dés Holly­wood tit­kaival, láto­gatás a Uni­ver­sal Studiosban, ahol életre kelnek a film­törté­nelem leghí­resebb alkotásai.
A fakultatív program ára: 34.400 Ft (garantált in­dulás).

3. nap: San Diego, Sea World
Utazás Kalifornia legdélibb részébe. Vá­ros­né­zés San Diegóban, Kalifornia második leg­na­gyobb váro­sá­ban (felhő­kar­colók, törté­nelmi város­részek, Balboa park stb.), majd válasz­tási le­he­tő­ség 3 külön­böző prog­ram közül: sza­bad­idő a törté­nelmi bel­város egyéni felfe­dezésé­re vagy láto­gatás a világ­hírű Sea World (Tengerek Világa) tema­tikus parkban vagy a kikö­tőben hor­gonyzó USS Midway (repülő­gép anya­hajó) Múzeumban – a belépő­díjak a hely­színen fize­tendők. Szállás San Diegóban (1 éj).

4. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas
Utazás a Mojave sivatagon keresztül Las Vegas irá­nyá­ba. Út­közben láto­gatás Calico szellem­vá­rosban. A XIX. század második felében egy tipikus vad­nyu­gati város volt itt a helyi ezüst­bányák köze­lében. Miután az ezüst elfo­gyott, a város elnép­tele­nedett. Néhány év­ti­ze­de az épü­le­teket resta­urálták, a város ma egy sza­bad­téri múzeum, amely bemu­tatja a régi vad­nyu­ga­ti éle­tet. Délután érke­zés a Nevada állam­beli Las Ve­gas­ba, a szerencse­játékok világ­főváro­sába, szállás (2 éj).

5. nap: Las Vegas, Grand Canyon
Szabad program Las Vegasban.
Fakultatív program: Kirándulás a Grand Canyonhoz lég­kon­dicio­nált autó­busszal. Rövid fotó­szünet a Colo­rado folyót átívelő hatal­mas hídnál, ahon­nan kiválóan látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a világ egyik leg­na­gyobb vízi erő­műve). A Grand Canyon Földünk egyik leghí­resebb ter­mészeti cso­dája. A több mint 1000 méter mély szur­dokot év­milliók alatt vágta a Colo­rado folyó a fenn­síkba. Uta­zásunk vég­célja a Hualapai indián rezer­vátum, ahol talál­koz­hatunk az ős­lakos indiá­nokkal, vala­mint a nap csúcs­pont­jaként végig­sétál­hatunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üveg­padlóján, mely 1200 méte­res magas­ságban nyúlik a kanyon fölé.
A fakultatív program ára: 44.900 Ft (garantált in­dulás).

6. nap: Death Valley (Halál völgye)
Reggel elutazás Las Vegasból, látogatás a Death Valley Nemzeti Parkban, ahol kü­lön­le­ges, hold­béli tájak várják a turistákat. Itt talál­ható Észak-Amerika legmé­lyebb pontja (-86 méter), de van a közelben 3000 métert megha­ladó hegy­csúcs is. To­vább­uta­zás a Mojave siva­tagon és a termé­keny Központi Sík­sá­gon keresztül. Szállás Fresno kör­nyé­kén (1 éj).

7. nap: Yosemite Nemzeti Park
Utazás a Sierra Nevada hegységbe. Ez a terület kb. 150 éve népesült be a nagy kaliforniai aranyláz idején. A Sierra Nevada leg­na­gyobb attrak­ciója a Yosemite Nemzeti Park (Amerika leg­lá­to­ga­tot­tabb nemzeti parkja). A park meg­lá­to­ga­tá­sa során a leg­több időt a Yosemite-völgyben töltjük. A völgy fölé közel 1000 méter magas szikla­alak­za­tok emel­kednek, több helyen gyö­nyörű víz­esések zúdul­nak le a mélybe. A láto­gatói köz­pontban érdekes múzeum és a helyi indiánok életét bemu­tató kiál­lítás is látható eredeti indián kuny­hókkal és rituális épüle­tekkel. Délután to­vább­uta­zás San Franciscóba. Érkezés a városba a San Fransisco-öböl felett átívelő 7 km hosszú hídon keresztül. Szállás San Franciscóban vagy kör­nyé­kén (2 éj).

8. nap: San Francisco
Félnapos vá­ros­né­zés Amerika sokak szerint leg­szebb nagyváro­sában (a felhő­karcolók – köztük a Trans­america Piramis, a Kínai Negyed, Union Square, Város­háza, Golden Gate Park, Golden Gate híd, a híres kábel­vasút, a halász­kikötő helyén kiala­kított szóra­koz­tató központ stb.). Délután szabad program, le­he­tő­ség séta­hajózásra a San Francisco-öbölben (ahova természetesen ide­gen­ve­ze­tőnk is elkíséri a csoportot).

9. nap: San Francisco
Szabad program, majd transzfer a San Franciscói re­pülő­térre, elutazás egy nyugat-európai átszállással Buda­pest­re.

10. nap:
Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal, Ame­ri­ká­ban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
Szállás: 8 éj­sza­ka jó középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.
Ellátás: 1 kon­ti­nen­tális és 7 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zési le­he­tő­ség van, a kiválasz­tásban az idegen­vezető termé­sze­tesen segít­séget nyújt. Ameri­kában az étkezést gyors­étter­mekben jóval ol­csób­ban meg lehet oldani, mint a szállodák étter­meiben.)

Időpontok, Részvételi díjak
2016. ápr. 15-24.     459.000 Ft + reptéri ill.
2016. máj. 5-14.     469.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 104.000 Ft, de ez az összeg a jegykiállításig még vál­toz­hat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 8 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tést indulástól érkezésig, valamint a belépőjegyeket a nemzeti parkokba és Calico szellemvárosba.

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tőknek és a helyi idegen­veze­tők­nek. A he­lyi­ek ezt gyakor­latilag kötele­zőnek tekintik. Uta­son­ként összesen kb. 25 dollárra kell szá­mí­tani.

Egyágyas felár:    140.000 Ft
3. fő kedvezménye: 89.000 Ft

Megjegyzés: Az amerikai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező három­ágyas szo­ba. Há­rom fő szá­mára egy két darab franciaággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­tani.

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Beutazási engedély vagy vízum szükséges!

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…